woensdag, 02 december 2009 22:37
Afdrukken

Kerstconcert Jabeek


Het jaarlijkse kerstconcert van Fanfare St.Caecilia Jabeek wordt
georganiseerd op zaterdag 19 december 2009 om 20.00 uur.
Voor de eerste keer zal dit kerstconcert in Russisch / Slavische stijl
plaatsvinden in de St. Gertrudis kerk te Jabeek.
Tijdens dit kerstconcert kunt u genieten van bekende en minder
bekende melodieën die ten gehore zullen worden gebracht door de
Koninklijke Fanfare St Caecilia.

korps
koor

Tevens heeft de fanfare voor dit
concert het bekende Maasland
-Kozakkenkoor uit Grevenbicht
uitgenodigd. Dit koor presenteert zich
in authentieke kledij. Het Russische
landschap toont vele variaties, zoals
bergstreken, steppen en moerassen.
Deze variaties vindt men terug in
de muziek van het koor.
De muziek
is boeiend tot aan de laatste noot.
Russische en Slavische gebruiken
worden in zang tot uiting gebracht met
passie, vol overgave, melancholisch,
wervelend, soms vrolijk en
meeslepend. Verder beschikt het
koor over een enorm repertoire aan
volksliederen. De fanfare staat onder
leiding van dirigent Marc Doomen en
het Maasland - Kozakkenkoor onder
leiding van hun dirigent Bert Rademakers. Tijdens beide uitvoeringen
zullen diverse solisten optreden. Na afloop van het kerstconcert is er in
het Ontmoetingscentrum aan de Gaatstraat te Jabeek nog gelegenheid
tot een aangenaam samenzijn en het concert nog eens te bespreken.
Tegen inlevering van het entree biljet ontvangt u dan een gratis
consumptie. Voor een gezellige kerstsfeer en gluhwein is gezorgd.